Wat is fijnstof?

Wat is fijnstof?

Er doen veel verhalen over fijnstof de ronde. Maar wat is fijnstof precies? En wat zijn de gevolgen? En, nog belangrijker, kunnen we er wat tegen doen? We leggen het u graag uit.

Fijnstof is gevaarlijke luchtverontreiniging

Fijnstof zijn deeltjes huisstof die vele malen kleiner zijn. Deze microdeeltjes zijn zo licht dat ze blijven zweven. Omdat deze kleine zwevende deeltjes zo microscopisch klein zijn, blijven ze niet plakken aan “natuurlijke vuilvangers” in de neus-, mond- en keelholte. Dus de natuurlijke afweermechanismen van onze neus en mond zijn niet capabel om deze stofjes tegen te houden. Hierdoor kunnen fijnstofdeeltjes heel diep in de luchtwegen doordringen en allerlei gezondheidsproblemen veroorzaken.

Hoe vuil is fijnstof?

Fijnstofdeeltjes kunnen beladen zijn met een complex mengsel van schadelijke stoffen zoals ijzer, nitraat, pak’s, dioxines en geoxideerde (gechloreerde) koolwaterstoffen. Dit is even schrikken als men dit door laat drinken. Helaas is fijn stof in vele steden meer regel dan uitzondering. En dat heeft vergaande gevolgen. Zelfs een minimale hoeveelheid luchtvervuiling met fijn stof vergroot de kans op longkanker met ongeveer 20 procent. Dit schrijven onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht in het medisch tijdschrift The Lancet Oncology.

Schrikbarende getallen doden door luchtvervuiling

In 2005 trokken deskundigen in Nederland al aan de bel. Zij schreven dat elk jaar 18000 Nederlanders tien jaar te vroeg sterven door fijn stof in de lucht. Dit was 13 procent van alle 142000 sterfgevallen. Deze getallen werden eerst afgedaan als overdreven. Toch kwamen onderzoekers van het RIVM en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) gauw met een nieuw rapport. Dit document bevatte de wetenschappelijke rekensom achter het cijfer. Conclusie: die 18000 doden vormden op dat moment de best mogelijke schatting van de sterfte door chronische blootstelling aan fijn stof. Toch benadrukten de onderzoekers dat de onzekerheden fors zijn en de onderliggende aannames talrijk.

Blootstelling aan fijnstof verkort levensverwachting

Onderzoekers over fijn stof zitten eigenlijk allemaal met hetzelfde probleem: Er zijn praktisch geen langlopende milieukundige gezondheidsonderzoeken voor handen. Daarom zijn de resultaten van de Nederlandse onderzoekers  in 2005 gebaseerd op slechts twee Amerikaanse studies. Toch komt er met de jaren steeds meer bewijs dat blootstelling aan fijn stof de levensverwachting verkort. Men is het er alleen niet over eens over de periode waarmee levens korter worden. Daarom is het raadzaam om alle informatie over fijn stof wel degelijk serieus te nemen.

BRON: Trouw

ProAirTech-woonkamer - fijnstof